Applikationer

Autofrics skruvtransportörer och spiraltransportörer används i verksamheter med höga krav på effektiv hantering av bulkgods. Genial konstruktion med obegränsade möjligheter till kundanpassning gör Autofrics transportörer tillämpbara inom de flesta branschområden. 

 

Marknad

Användning

Illustration

Metallindustri

Metallspån, plast-och metall granulat, gjutjärn, flyg- och bottenaska Autofric applikationer granulat metall

Bränsle

Pellets, träflis, sågspån, torv, bark, trämjöl, kol, kolpulver,  Autofric applikationer bränsle

Avfall

Slakteriavfall, sopor, aska, maskinspån, slam, sand  Autofric applikationer avfall

Kemisk industri

Plastgranulater, kemikalier, pulver, gips (bäddsand), cement  Autofric applikationer granulat kemisk industri

Livsmedel

Pulver, socker, spannmål, salt, mjöl, gryn, restprodukter  Autofric applikationer livsmedel

Papper & massa

Kvist, massa, fiberslam, flis, bark, sand  Autofric applikationer papper och massa

Jordbruk

Automatiserade utfodringsanläggningen, gödningsmedel, jordbrukskemikalier Autofric applikationer jordbruk