Avfallshantering vid reningsverk

Skruvtransportör för utomhusdrift i kallt klimat

Uppdraget

En av våra kunder efterfrågat en transportör som saknats i deras ordinarie program. Transportören ska delvis sitta utomhus och verka i kallt klimat.

Lösningen

Autofric har utvecklat en ny transportörsmodell; U700 med spiraldiameter 615 mm. Skruvtransportören är tillverkad i rostfritt material och har ett isolerat tråg för utomhusdrift.

Transportörens utomhusdel har dessutom isolerats och försetts med elektriska värmeslingor för att undvika nedfrysning under vinterperioden.