Flishantering - Munkfors Energi AB

Skruvtransportörer för matning i längs- och höjdled

Uppdraget

Munkfors Energi AB har investerat i en kraftvärmeanläggning med elproduktion. Som bränsle används endast trä- och returbränslen. För att mata bränslet från upplag till pannan, en sträcka på nästan 60 meter, krävs en automatisk transportlösning.

Lösningen

Lösningen blev tre skruvtransportörer för matning i såväl längs- och höjdled. Kapacitet 40 m³/tim.