Glödskalshantering - Götvalsverket Uddeholm

17 meter lång skruvtransportör för glödskal

Uppdraget

Uddeholms AB i Hagfors är en världsledande tillverkare av verktygsstål.

I Götvalsverket tillverkas valsad stång. Göten värms till över 1000°C innan de transporteras på en rullbana till valsningen.

Under transporten faller glödskal från götens yta ner under rullbanan. Ett upplevt problem var att vibratorrännan som förflyttade glödskalen krävde ett mycket stort och dyrt underhåll samtidigt som man fick produktionsstörningar.

Lösningen

Lösningen blev en 17 meter lång skruvtransportör som placerades under rullbanan. Glödskalen hamnar numera i en plåtcontainer som enkelt kan tömmas vid behov. Konstruktionen krävde speciallösningar på grund av extrem värme och platsbrist.

Upplevda fördelar är en driftsäker produktion och att underhållskostnaderna har sänkts dramatiskt.