Industriella processer

Industrins behov av avvattning ökar ständigt såväl inom instruella processer som vid hantering av restprodukter. Autofrics skruvpressar får därför ett gott mottagande på marknaden. Detsamma gäller skruvtransportörer som på ett avgörande sätt bidrar till rationell och kostnadseffektiv materialhantering.

Skruvpressar

Autofrics skruvpress ASP används för avvattning av slam från industriell rening men också i processer inom t.ex pappers- och massaindustrin.

Systermodellen Autofric ADP har utvecklats för att kunna avvattna mindre flytande material. Maskinen återfinns bland annat inom den kraftigt växande tångindustrin men också inom textilåtervinning, slakterier och andra industrier där avvattning ger fördelar sett till energibesparing och deponi.

Eftersom ADP är lagrad i båda ändar, med en precisionsbearbetad spiral, kan kontinuerlig drift ske utan igensättning med ett minimum av slitage.

Andra pressar som avvattnar saknar ofta lagring i utloppsändan och använder i stället slitlager. Det innebär att spiralen inte kan komma nära perforeringen med hög igensättning och högt slitage som följd.

Skruvtransportörer

Autofrics skruvtransportörer används för effektiv materialhantering inom ett flertal olika industrigrenar.

Vi erbjuder kundanpassade lösningar för värmeverk, pappers- och massabruk, slakterier, fiske-, metall- och trävaruindustri men också applikationer för speciella ändamål som rökgasrening, uppvärmning och torkning.

Våra transportörer är robusta, slitstarka och energieffektiva och har en lång livslängd och minimalt underhållsbehov.