Livsmedelsberedning

Inom livsmedelsindustrin återfinns Autofrics skruvpressar såväl inom livsmedelsberedning som vid hantering av restprodukter. Våra skruvtransportörer är vanliga inslag för effektiv hantering av både insatsvaror och avfall.

Skruvpressar för effektiv avvattning

Autofrics skruvpressar är utmärkta avvattningsalternativ såväl vid livsmedelsberedning som vid hanteringen av restprodukter.

Skruvpressen Autofric ADP har levererat goda resultat vid t.ex avvattning av tång men också vid beredningen av lök före rostning. Andra exempel är avvattning av kycklingfjäder och svinborst inom slakteriindustrin. Användningsområdena är otaliga.

Har du en kanske en produkt du behöver avvattna? Hör av er till oss så hjälper vi er.

Skruvtransportörer för rationell materialhantering

Vi erbjuder även kundanpassade skruvtransportörer för effektiv förflyttning och hantering av material. Driftsäkra, slitstarka totallösningar med hög prestanda som klarar både vertikala, lutande och horisontala transporter.

Exemplen är många. Autofric har levererat skruvtransportörer för transport av pulver, socker, spannmål, salt och mjöl men också för restprodukter från slakterier och fiskeindustri.