Specialister på avvattning och transport

Autofric utvecklar och tillverkar produkter för högeffektiv avvattning av slam och restprodukter från t.ex reningsverk och industriella processer. Sortimentet omfattar även spiral- och skruvtransportörer för effektiv bulkhantering för kunder över hela världen. Vi är också en välrenommerad legotillverkare av bland annat maskiner och utrustning för vatten- och avloppsrening.

Tre stabila ben

Autofrics verksamhet vilar på tre stabila ben. Unik kompetens inom skruvproduktion, maskinkonstruktion och applikationsområden ger oss förutsättningar att utveckla produkter skräddarsydda efter våra kunders krav.

Vi deltar gärna i det inledande idé- och konstruktionsarbetet och följer därefter projektet från start till mål.

Högeffektiv avvattning av slam och restprodukter

Med starkt fokus på hållbarhet och miljö utvecklas och produceras ett växande sortiment av produkter för avvattning.

Basen ligger i en serie skruvpressar för högeffektiv avvattning av avloppsslam eller industriella restprodukter. Vi erbjuder även sludge screens, produkter som grovsilar slam och avskiljer större föremål som plast, trasor och annat som kan orsaka problem i den efterföljande slamhanteringen.

Spiraler och skruvtransportörer

Sedan 1988 har vi konstruerat och tillverkat skruvtransportörer och spiraler för applikationer inom t.ex bioenergi, stålindustri, sågverk, återvinning, pappersindustri, plastindustri, livsmedelsindustri och slakterier. 

Med egen konstruktion, hög tillverkningskompetens och egna specialutvecklade maskiner kan vi – under ett och samma tak – erbjuda kostnadseffektiva och pålitliga produkter optimerade för varje enskild användare.

Kompetent legotillverkare

Industriell erfarenhet, kompetenta tekniker och en modern maskinpark gör också Autofric till eftertraktad legotillverkare. I egna ändamålsenliga lokaler utförs allt från enklare bearbetning till komplicerade maskinbyggen. Arbeten i rostfria material är en av våra absoluta specialiteter. 

Vi har kompletta linjer för laserskärning, vattenskärning, svetsning, kantpressning, rullbockning och montering. Tillsammans med lokala partners utförs även kompletterande maskinbearbetning