Om Autofric

AUTOFRIC konstruerar och tillverkar spiraler, skruvtransportörer och skruvpressar för kunder över hela världen. Vi är också en välrenommerad legotillverkare av bland annat maskiner och utrustning för vatten- och avloppsrening.

Spiraler och spiraltransportörer av absolut världsklass

I nära 30 år har vi konstruerat och tillverkat spiral- och skruvtransportörer och spiraler för applikationer inom bioenergi, stålindustri, sågverk, återvinning, pappersindustri, plastindustri, livsmedelsindustri och slakterier. 

Med egen konstruktion, hög tillverkningskompetens och egna specialutvecklade maskiner kan vi erbjuda produkter optimerade för de unika kraven hos varje enskild användare.

Kompetent legotillverkare

Industriell erfarenhet, kompetenta tekniker och en modern maskinpark gör också Autofric till eftertraktad legotillverkare. I egna ändamålsenliga lokaler utförs allt från enklare bearbetning till komplicerade maskinbyggen. Arbeten i rostfria material är en av våra absoluta specialiteter. 

Vi har kompletta linjer för svetsning, montering, kantpressning, rullbockning och klippning. Tillsammans med lokala partners utförs även maskinbearbetning och skärning

Kvalitet är ett självklart nyckelord som går som en röd tråd genom hela verksamheten. Detsamma gäller våra leverantörer och samarbetspartners. Produktionsekonomi och service prioriteras liksom snabba och pålitliga leveranser.