Om Autofric

AUTOFRIC konstruerar och tillverkar spiraler, skruvtransportörer och skruvpressar för kunder över hela världen. Vi är också en välrenommerad legotillverkare av bland annat maskiner och utrustning för vatten- och avloppsrening.

Spiraler och skruvtransportörer av absolut världsklass

Sedan 1988 har vi konstruerat och tillverkat spiral- och skruvtransportörer och spiraler för applikationer inom bioenergi, stålindustri, sågverk, återvinning, pappersindustri, plastindustri, livsmedelsindustri och slakterier. 

Med egen konstruktion, hög tillverkningskompetens och egna specialutvecklade maskiner kan vi – under ett och samma tak –erbjuda kostnadseffektiva och pålitliga produkter optimerade för de unika kraven från varje enskild användare.

Kompetent legotillverkare

Industriell erfarenhet, kompetenta tekniker och en modern maskinpark gör också Autofric till eftertraktad legotillverkare. I egna ändamålsenliga lokaler utförs allt från enklare bearbetning till komplicerade maskinbyggen. Arbeten i rostfria material är en av våra absoluta specialiteter. 

Vi deltar gärna i idé- och konstruktionsarbetet och arbetar snabbt och smidigt i CAD-miljöer som Solid Works, Inventor, IGEMS och AutoCad.

Vi har kompletta linjer för laserskärning, vattenskärning, svetsning, kantpressning, rullbockning och montering. Tillsammans med lokala partners utförs även kompletterande maskinbearbetning

Kvalitet är ett självklart nyckelord som går som en röd tråd genom hela verksamheten. Detsamma gäller våra leverantörer och samarbetspartners. Produktionsekonomi och service prioriteras liksom snabba och pålitliga leveranser.