Rökgasrening ECP Airtech

Skruvtransportörer för aska till elfilter

Uppdraget

ECP Airtech AB i Nässjö tillverkar bl.a. utrustning för rökgasrening och partikelavskiljning till stora bränslepannor. Askan från reningen ska transporteras vidare och tas om hand på lämpligt sätt.

Lösningen

Autofric har utvecklat en konstruktionslösning med skruvtransportörer som placeras under filtret och transporterar askan till en avfallscontainer. 3 st askskruvar U260 har tillverkats och levererats till kund.