Skruvpress ADP

Autofric ADP används för avvattning av slam eller industriella produkter med högre inkommande TS-halt. ADP har utvecklats för att svara upp mot industriella applikationskrav såväl i produktionen som vid avvattning av restprodukter och slam.

Autofric ADP matas av en skruvtransportör, bandtransportör eller från ett rasschakt. Materialet som ska avvattnas är ofta fastare i sin konsistens.

Applikationer som provats är t.ex polyesterfiber, livsmedel, alger och avloppsslam men det finns åtskilligt fler tänkbara användningsområden där avvattning kan vara önskvärd (t.ex industriellt avfall eller riskavfall från slakterier).

Autofric ADP har flera utmärkande egenskaper som skiljer sig från andra skruvpressar på marknaden.

Alternativa modeller har slitlager som spiralen sliter mot vilket omöjliggör självrengöring då spiralen kommer för långt från ytan som skall rengöras. Konstruktionen medverkar till ett högt slitage på spiralen och slitlagret vilket försvårar och fördyrar kontinuerlig drift.

Produktblad ADP

ADP finns i 2 storlekar - ADP 25 och ADP 50. Storleksversionerna skiljer sig på vissa punkter ifråga om  utseende och kapacitet.

Konicitet och stigning kan anpassas till materialet som ska avvattnas.

Storlekar

  • ADP 25 < 1-1,5 m3/h
  • ADP 50 < 3-7 m3/h

Applikationer

  • Primärslam
  • Fiber
  • Industriellt avfall/restprodukter

Model

Length [mm]

Width [mm]

Height [mm]

Weight [kg]

Motor [kW]

ADP 25

3700

700

800

600

3,0

ADP 50

4100

1100

1300

1800

7,5

Nyfiken på att veta mer?

Vi står alltid till tjänst för att bolla idéer och tankar kring just din verksamhet och vilka problem och utmaningar du står inför. Och vart vi på Autofric kan komma in med en lösning. Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation!

Kontakta oss här