Skruvpressar för avvattning

Med starkt fokus på hållbarhet erbjuder Autofric ett program av högkvalitativa skruvpressar för effektiv avvattning av avloppsslam eller industriella restprodukter.

Skruvpress ASP

Autofric ASP är en högpresterande energieffektiv skruvpress för avvattning av slam från exempelvis kommunala reningsverk. Pressen är uppbyggd på en precisionstillverkad konisk skruv i rostfritt stål som roterar genom ett flertal avvattningszoner inne i en delbar silkorg.

ASP-modellen är avsedd för avvattning av slam eller flytande material med inkommande TS-halt på upp till ca 5%. Maskinens konstruktion, med stabilt chassi och få rörliga delar, gör den lätt att hantera. Den arbetar tyst och energisnålt med lågt slitage och minimalt underhållsbehov vilket medverkar till bra arbetsmiljö samt en låg driftsbudget.

Läs mer »

Skruvpress ADP

Autofric ADP är avsedd för slam och andra vätskor med högre inkommande TS-halt.

ADP-modellen är ett utmärkt alternativ för applikationer inom industrin, såväl i produktionsflöden som vid avvattning av restprodukter/slam.

Läs mer »

Skruvpress AFP4

Autofric AFP4 är en energieffektiv skruvpress för avvattning av slam.

Modellen är speciellt utvecklad för att avvattna mindre volymer av slam med sin enkla, effektiva design.

Läs mer »