Skruvtransportörer

Autofric erbjuder kundanpassade skruvtransportörer för användning inom t.ex industri, jordbruk, livsmedelstillverkning samt biobränslehantering. Robusta, slitstarka och energieffektiva transportörer med lång livslängd och minimalt underhållsbehov. Utmärkta alternativ till andra transportörstyper som t.ex bandtransportörer, pneumatiska transportörer och kedjetransportörer. 

Maskinerna är i standardutförande tillverkade i rostfritt stål med betade svetsar. Doppbetning kan också offereras.

Det rostfria utförandet eliminerar korrosion och reducerar underhållsbehovet. Skruvtransportörer kan tillverkas av olika material för att göra dem korrosions- och nötningsbeständiga samt även värmetåliga. Materialen väljs utifrån det material som ska transporteras.

Spiraltransportörer finns i U-form, alternativt som slutet rör med ett lockförsett tråg, med diametrar från 100-800 mm.

Vår egendesignade axellösa skruvtransportör type-E ökar effektiviteten ytterligare. Spiralens unika design, med tråg med bockade kanter som omsluter spiralen, minskar materialets rotation och framåtmatningen ökar. e-modellen fungerar utmärkt såväl för horisontella som vertikala godstransporter.

Rörtråg är vanligast vid matade skruvar men förekommer även vid transporterande skruvar för lätthanterliga material där kraven på åtkomlighet är lägre. En eller flera inspektionsluckor kan placeras längs med röret.

För installationer utomhus kan transportören levereras med frostskydd, kombinerat med en extra isolering vid behov.

Beroende på materialet som transporteras används antingen axellösa eller axlade spiraler (skruv med centrumrör) i transportörerna. 

Egenskaper

 • Driftsäker och slitstark konstruktion som klarar både vertikala, lutande och horisontala transporter
 • Hög prestanda
 • Minimalt service- och underhållsbehov
 • Enkla att använda
 • Robusta och pålitliga
 • Naturligt kapslade och dammtäta vilket förhindrar damning, lukt och spill
 • Kompakta och lätta att anpassa till trånga utrymmen
 • Låg energiförbrukning
 • Tyst drift

 

Till vad används skruv- och spiraltransportörer?

 • Last och lyft: Distribuerar effektivt bulkmaterial till olika platser med hjälp av flera in-och utloppspunkter.
 • Matare: Kan sättas upp som skruvmatare för att kontrollera flödet av material i behandling som är beroende av korrekt dosering, t.ex automatiserade utfodringsanläggningen
 • Blanda produkter: En skruvtransportör kan användas som mixer eller omrörare för att blanda torra eller flytande ingredienser.
 • Uppvärmning/kylning: För olika material.
 • Torkning: Av olika material

Användningområden

 • Pappers- och massabruk: Kvist, pappersmassa, fiberslam, flis, bark, sand.
 • Eldning av biomaterial: Pellets, träflis, sågspån, torv, bark, trämjöl, kol, kolpulver, flyg- och bottenaska
 • Metallindustri: Metallspån, plast- och metallgranulat, gjutjärn.
 • Avfall: Slakteriavfall, sopor, aska, maskinspån, slam, sand.
 • Kemisk industri: Plastgranulater, kemikalier, pulver, gips, cement.
 • Livsmedel: Pulver, socker, spannmål, salt, mjöl, gryn, restprodukter.
 • Jordbruk: Automatiserade utfodringsanläggningar, gödningsmedel, jordbrukskemikalier.

Nyfiken på att veta mer?

Vi står alltid till tjänst för att bolla idéer och tankar kring just din verksamhet och vilka problem och utmaningar du står inför. Och vart vi på Autofric kan komma in med en lösning. Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation!

Kontakta oss här