Spiral- och skruvtransportörer

Autofric erbjuder kundanpassade skruvtransportörer och spiraltransportörer för användning inom t.ex industri, jordbruk, livsmedel- och biobränslehantering. Robusta, slitstarka och energieffektiva transportörer med lång livslängd och minimalt underhållsbehov. Utmärkta alternativ till andra transportörstyper som t.ex bandtransportörer, pneumatiska transportörer och kedjetransportörer. 

Egenskaper

 • Driftsäker och slitstark konstruktion som klarar både vertikala, lutande och horisontala transporter
 • Hög prestanda
 • Minimalt service- och underhållsbehov
 • Enkla att använda
 • Robusta och pålitliga
 • Naturligt kapslade och dammtäta vilket förhindrar damning, lukt och spill
 • Kompakta och lätta att anpassa till trånga utrymmen
 • Låg energiförbrukning
 • Tyst drift

Utförande

 • I standardutförandet är maskinerna tillverkade i rostfritt stål med betade svetsar. Doppbetning kan också offereras. Det rostfria utförandet eliminerar korrosion och reducerar underhållsbehovet. Skruvtransportörer kan tillverkas av olika material för att göra dem korrosionsbeständiga, nötningsbeständiga och värmetåliga beroende på den produkt som transporteras.
 • Spiraltransportörer finns i U-form alternativt slutet rör med ett lockförsett tråg med diametrar från 100 till 800 mm.
 • Rörtråg är vanligast vid matade skruvar men förekommer även vid transporterande skruvar för lätthanterliga material där kraven på åtkomlighet är lägre.
 • En eller flera inspektionsluckor längs med röret.
 • För installationer utomhus kan transportören levereras med frostskydd, kombinerat med en extra isolering vid behov.
 • Beroende på material som skall transporteras används antingen axellösa eller axlade spiraler (skruv med centrumrör) i transportörerna.   

Användningsändamål

 • Last och lyft: Distribuerar effektivt bulkmaterial till olika platser med hjälp av flera in-och utloppspunkter.
 • Matare: Kan sättas upp som skruvmatare för att kontrollera flödet av material i behandling som är beroende av korrekt dosering, t.ex automatiserade utfodringsanläggningen
 • Blanda produkter: En skruvtransportör kan användas som mixer eller omrörare för att blanda torra eller flytande ingredienser.
 • Uppvärmning/kylning: För olika material.
 • Torkning: Av olika material

Användningområden

 • Papper -och massabruk: Kvist, pappersmassa, fiberslam, flis, bark, sand.
 • Eldning av biomaterial: Pellets, träflis, sågspån, torv, bark, trämjöl, kol, kolpulver, flyg- och bottenaska
 • Metallindustri: Metallspån, plast- och metallgranulat, gjutjärn.
 • Avfall: Slakteriavfall, sopor, aska, maskinspån, slam, sand.
 • Kemisk industri: Plastgranulater, kemikalier, pulver, gips, cement.
 • Livsmedel: Pulver, socker, spannmål, salt, mjöl, gryn, restprodukter.
 • Jordbruk: Automatiserade utfodringsanläggningar, gödningsmedel, jordbrukskemikalier.

Transportör 1

Transportör 2

Transportör 3