Det började på en bensinmack i Råda

Vår verksamhet har sin historia. Nära 40 år har passerat sedan Jan Åslund, tillsammans med dåvarande partners, köpte en gammal nedgången bensinmack i Råda utanför värmländska Hagfors. Tanken var från början att använda macken för olika former av hobbyprojekt. Ganska snart började dock lokalen att nyttjas för svetsning och enklare reparationer åt lokala uppdragsgivare.

Maskiner för VA-industrin

Några år senare anslöt Krister Axelsson som, med sina praktiska erfarenheter från bil- och mc-byggen, tillverkade de första maskinerna för reningsverk. Tillsammans med slutkund utvecklades prototyper som blev så lyckade att de kan anses som början till den verksamhet vi ser idag.

I början av 1990-talet togs beslut om att även inkludera skruvar i leveransen till reningsverkens pressar. Maskiner saknades dock på marknaden och vilket ledde till att Autofric konstruerade och byggde egna. Utvecklingen av en fungerande maskin tog 6 långa år. Slutresultatet blev dock lyckat och maskinerna används än idag.

Starkt tillväxt i nya lokaler

Med egna maskiner växte verksamheten snabbt och den ombyggda bensinmacken blev snart för liten. 2003 passerades bristningsgränsen och företaget flyttade till de nuvarande lokalerna i Hagfors.

Tillväxten har därefter fortsatt och 2008 tilldelades Autofric Dagens Industris tillväxtpris Gasellen.

För att klara senare års expansion har lokalerna successivt moderniserats och byggts ut. En första etapp färdigställdes 2011 med 800 nya kvadratmeter produktionsyta. Den andra etappen slutfördes 2020 då verkstadsdelarna på nytt utökades samtidigt som anläggningen kompletterades med en ny förrådsdel. Samma år installerades också en ny kvävgasanläggning.

Kundkraven gör det nödvändigt att investera

För att svara upp mot nya kundkrav har processerna och vår maskinpark successivt förnyats.

2014 investerades i en ny CNC-styrd kantpress. Två år senare kompletterades skärkapaciteten med en ny anläggning för vattenskärning. Vår senaste maskininvestering – en komplett linje för laserskärning - slutfördes under hösten 2019.

För att ytterligare stärka vårt erbjudande utökades verksamheten 2018 med egen konstruktionsavdelning.

Steget mot egna produkter

2021 tog verksamheten en delvis ny riktning i och med introduktionen av skruvpressar i sortimentet.

Autofric tar därmed ett tydligt steg från renodlad legotillverkare till producent av egna produkter. Vi är numera en erkänd leverantör av maskiner och utrustning för högeffektiv avvattning av slam och restprodukter från t.ex reningsverk och industriella processer.