Skruvpressar

Skruvpressar för avvattning av slam från kommunala avloppsreningsverk och industriella processer. Skruvpressarna erbjuds i olika storlekar och kapaciteter för att passa en stor mängd applikationer.

Läs mer »

Skruvtransportörer

Robusta, energieffektiva och kundanpassade skruvtransportörer förflyttar effektivt material som t.ex spån, slam, massa, sand och aska både horisontellt och vertikalt.

Läs mer »

Transportskruvar

Egentillverkade, kundunika transportskruvar med enastående slitstyrka i en rad olika dimensioner och material. Skruvarna erbjuds både för nya projekt och som reservdelar till befintliga anläggningar.

Läs mer »

Specialister på avvattning och transport

Med mångårig erfarenhet från skruv- och spiralproduktion utvecklar Autofric produkter för högeffektiv avvattning av slam och restprodukter från t.ex reningsverk och industriella processer.

Vi utför även kvalificerad legoproduktion, från idé och konstruktion till produktion av kundspecifika lösningar.

Om Autofric

Våra produkter passar nästan överallt - bara fantasin sätter gränserna

Våra produkter används i verksamheter med höga krav på effektiv hantering av t.ex slam och bulkgods. Genial konstruktion med obegränsade möjligheter till kundanpassning gör våra produkter tillämpbara inom ett stort antal branschområden. 

Slamavskiljare till reningsverk

Med starkt fokus på hållbarhet och miljö erbjuder Autofric ett program av högkvalitativa skruvpressar för effektiv avvattning av avloppsslam eller industriella restprodukter.

Rökgasrening bränslepannor

Vid rökgasrening bildas aska som en restprodukt. Autofrics skruvtransportörer är utmärkta för att transportera bort askan från filtreringen till avsedd plats.

Transport av metallspån

Kyla eller värme. Lång eller kort spiral. Vi löser de flesta svåra situationer. Som t ex att transportera glödskal med en temperatur på ca 1000 grader 17 meter till en container.

Syrahantering vid elektropolering

Vi gör även lite andra lösningar än spiraler och skruvpressar. I vår legotillverkning har vi t ex producerat en syrabeständig tank för elektropolering. 

Vill du se mer?

Vi ser oss själva som en problemlösare och har mängder med exempel på hur vi löst kunders problem.

Till våra användningsområden

Legotillverkning genom hela produktionskedjan

Med kompetens och nära 40 års erfarenhet som legotillverkare tar vi ett fast grepp kring hela produktionskedjan, från idé och konstruktion till färdig produkt.

I vår moderna och väldimensionerade maskinpark erbjuds kompletta linjer för laserskärning och vattenskärning men också för svetsning, kantpressning, rullbockning och montering.

Läs mer

Infrastruktur- och bostadsminister på besök hos Autofric

Infrastruktur- och bostadsministern på besök hos Autofric

Måndag den 19 februari hade Autofric påhälsning av infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Läs mer

Testkörningarna avslutade - Ny skruvpress till Storfors kommun

Sista dagarna i januari genomfördes de avslutande testkörningarna av en helt ny avvattningsanläggning vid Storfors Avloppsreningsverk. Investeringen i skruvpressen Autofric ASP görs för att ersätta en tidigare anläggning men framför allt för att uppnå en effektivare hantering av avloppsslam.

Läs mer

2024 fyller Autofric jämnt!

40 år har då passerat sedan Jan Åslund, tillsammans med sin dåvarande partner, etablerade en verkstad i den gamla bensinmacken i Råda utanför värmländska Hagfors. 

Läs mer