U-skruvtransportör

Axellösa skruvtransportörer är effektiva när det gäller att transportera stora volymer material med hög driftsäkerhet. Autofrics U-skruvtransportör, vår allra första modell, kombinerar beprövad prestanda med modern innovation och levererar överlägsen prestanda och effektivitet.

U-skruvtransportören är det ultimata valet för horisontella transporter av material. Genom sin axellösa design och stora buffertvolym i tråget kan skruvtransportören hantera stora mängder material utan avbrott.

Den inkapslade konstruktionen skapar möjligheter för en dammfri miljö utan lukt och spill.

U-skruvtransportören är den perfekta lösningen i flertalet applikationer och installationer. Användningsområden är bl.a. inom avloppsreningsverk, industri, jordbruk, livsmedelstillverkning och biobränslehantering.