Svetsning

Svetsning är ett grundläggande moment i flertalet av våra produktioner. Vi har lång erfarenhet och dokumenterad kompetens inom MIG-/MAG- och TIG-svetsning i de flesta material.

Autofric utför precisionssvetsning av mindre detaljer med höga krav på noggrannhet och precision. Lika vanligt är svetsning av tyngre konstruktioner i material som stål, rostfritt stål och aluminium.

Valet av svetsmetod avgörs av applikationskraven.

MIG-/MAG-svetsning

MIG/MAG-svetsning använder inert gas (MIG) alternativt active gas (MAG) som skyddsgas för svetsfogen mellan två arbetsstycken.

Metoden ger en snabb svetsning och kräver sällan någon längre efterbearbetning. MIG/MAG-svetsningen är samtidigt känslig för rost och orenheter vilket gör den mindre lämplig vid arbeten utomhus.

Hos Autofric används MIG-/MAG-svetsning främst för rostfritt stål men också för andra legerade material.

TIG-svetsning

TIG-svetsning ger en hög svetskvalitet, rent svetsgods och god ytjämnhet. Metoden används därför ofta i bearbetningar där kvalitetskraven är höga men också för svårsvetsbara metaller som t.ex titan, monel och kopparnickel. Sitt största tillämpningsområde har dock metoden vid svetsning av rostfritt stål och lättmetaller.

Som naturliga slutsteg utförs även efterarbeten som slipning och betning för att nå produkter av högsta kvalitet och finish.

Ett flertal av våra svetsare har svetsarprövningsintyg enligt SS-EN ISO 9606-1:2017.