Konstruktion

På Autofric ser vi det som en fördel att komma in tidigt i projekten. Vi tycker om att arbeta nära våra kunder och kan genom erfarenhet och förståelse för slutproduktens funktion bidra i konstruktionsarbetet, från idé till färdig produkt. Målsättningen är självklar. Vi vill utveckla produkter som verkligen fungerar och som genom sin konstruktion medverkar till bästa möjliga produktionsekonomi.

Vi arbetar snabbt och smidigt i modern CAD-utrustning i programvaror som Solid Works, Inventor, IGEMS och AutoCad.

Konstruktion i 3D kan användas för beredning i våra CNC-styrda maskiner. Kundens ritningar används som underlag för tillverkning i våra laser- och vattenskärningslinjer samt för beräkning av rätt K-faktor för kantpressning.

Medverkan i konstruktionsarbetet ger oss också förutsättningar att göra produktionsanpassningar som sänker tillverkningskostnaden och optimerar produktionsekonomin.

Programvaror för konstruktion

  • Solid Works
  • Inventor
  • IGEMS
  • AutoCad