LEGOTILLVERKNING

På Autofric vill vi gärna se till helheten. Med kompetens och över 30 års erfarenhet som legotillverkare tar vi ett fast grepp kring hela produktionskedjan, från idé och konstruktion till färdig produkt. I en modern och väldimensionerad maskinpark erbjuds, under ett och samma tak, kompletta linjer för laserskärning och vattenskärning men också för svetsning, kantpressning, rullbockning och montering. 


Vi deltar gärna som bollplank och problemlösare i projektuppstarten och finner lösningar som effektiviserar tillverkningen och optimerar produktionsekonomin.

I produktionen är det kundbehovet som styr. Vi möter upp med det som krävs för utveckling och tillverkning av prototyper men framförallt med kvalificerad legotillverkning av maskindelar och avancerade detaljer för olika industriändamål.

Med effektivitet och flexibilitet genom hela flödet säkerställs förstklassig kvalitet men också den leveransprecision du som kund har rätt att förvänta dig.

Våra kunder finns inom de flesta industrisegment. Vi är specialister på maskiner och utrustning för vatten- och avloppsrening men kan med kompetens och modern maskinpark serva de flesta industrisektorer.

Laserskärning

 

Konstruktion

 

Kantpressning och rullbockning

Vattenskärning

 

Svetsning

 

Montering