Legotillverkning

På Autofric vill vi gärna se till helheten. Med kompetens och över 30 års erfarenhet som legotillverkare tar vi ett fast grepp kring hela produktionskedjan, från idé och konstruktion till färdig produkt. I en modern och väldimensionerad maskinpark erbjuds, under ett och samma tak, kompletta linjer för laserskärning och vattenskärning men också för svetsning, kantpressning, rullbockning och montering. 

Vi deltar gärna som bollplank och problemlösare i projektuppstarten och finner lösningar som effektiviserar tillverkningen och optimerar produktionsekonomin.

I produktionen är det kundbehovet som styr. Vi möter upp med det som krävs för utveckling och tillverkning av prototyper men framförallt med kvalificerad legotillverkning av maskindelar och avancerade detaljer för olika industriändamål.

Med effektivitet och flexibilitet genom hela flödet säkerställs förstklassig kvalitet men också den leveransprecision du som kund har rätt att förvänta dig.

Våra kunder finns inom de flesta industrisegment. Vi är specialister på maskiner och utrustning för vatten- och avloppsrening men kan med kompetens och modern maskinpark serva de flesta industrisektorer.

Konstruktion

På Autofric ser vi det som en fördel att komma in tidigt i projekten och att vara en aktiv partner vid det viktiga konstruktionsarbetet.

Läs mer

Laserskärning

Med avancerad utrustning erbjuds kostnadseffektiv laserskärning av plåtdetaljer med mycket snäva toleranskrav.

Läs mer

Vattenskärning

Vattenskärning innebär att med högt tryck pressa en koncentrerad vattenstråle genom olika material. Autofric har maskinerna och kunskapen som krävs.

Läs mer

Kantpressning/rullbockning

Autofric har vad som krävs för effektiv plåtbearbetning. Vi erbjuder kompletta resurser för kantpressning, rullbockning och klippning.

Läs mer

Svetsning

Autofric har lång erfarenhet och dokumenterad kompetens inom MIG-/MAG- och TIG-svetsning i de flesta material.

Läs mer

Montering

Kompetenta montörer med lång erfarenhet inom mekanik, pneumatik, hydraulik och elektronik erbjuder kundanpassat montage.

Läs mer