Bara fantasin sätter gränserna

Kompletta lösningar för avvattning och materialhantering

Autofrics program av skruvtransportörer och spiraler har över tid utvecklats och vi är idag även en stark och välrenomerad tillverkare av kompletta maskiner. Våra produker används för avvattning inom vattenrening och avfallshantering men också för effektiv transport av fasta eller halvflytande material inom t.ex bioenergi, sågverk och återvinning samt inom pappers-, plast- och livsmedelsindustrin.

Utgångspunkt i våra kunders behov

Ett samarbete med Autofric inleds ofta i dialogen med dig som kund. Vi lyssnar noggrant och fångar upp önskemålen kring funktionalitet, hållbarhet och ekonomi.

Vi deltar gärna i idé- och konstruktionsarbetet och arbetar snabbt och smidigt i de flesta CAD-miljöer.

Transport av bulkgods

Autofrics skruv- och spiraltransportörer används i verksamheter med höga krav på effektiv hantering av bulkgods. Genial konstruktion och obegränsade möjligheter till kundanpassning gör transportörerna tillämpbara inom de flesta branschområden.

Metallindustri: Metallspån, plast-och metall granulat, gjutjärn, flyg- och bottenaska

Bränsle: Pellets, träflis, sågspån, torv, bark, trämjöl, kol, kolpulver, 

Avfall: Slakteriavfall, sopor, aska, maskinspån, slam, sand 

Kemisk industri: Plastgranulater, kemikalier, pulver, gips (bäddsand), cement 

Livsmedel: Pulver, socker, spannmål, salt, mjöl, gryn, restprodukter 

Papper & massa: Kvist, massa, fiberslam, flis, bark, sand 

Jordbruk: Automatiserade utfodringsanläggningar, gödningsmedel, jordbrukskemikalier 

 

 

Avvattning och hantering av slam och restprodukter

Autofrics verksamhet vilar på flera stabila ben. Unik kompetens inom skruvproduktion, maskinkonstruktion och applikationområden ger oss förutsättningar att utveckla ett unikt produktprogram för energieffektiv avvattning.

Basen ligger i ett väldimensionerat program av skruvpressar för hantering av reningsverkets slam. Tekniken är dock fullt tillämpbar även inom industrin där kundanpassade versioner av våra maskiner kan användas för avvattning i industriella flöden samt av industriella restprodukter.

Vi arbetar för hållbara lösningar

Hänsyn till miljön är ett grundmål i de flesta av våra lösningar. Hållbarheten är på så vis ett ledord vid utveckling, produktion och i våra materialval...

Användning av våra skruvpressar

Vatten- och avloppsrening

Flera av Autofrics produkter syftar till att avskilja, avvattna och transportera partiklar och slam från kommunala vatten- och reningsverk. Skruvpressar och skruvtransportörer skräddarsys efter önskemål.

Läs mer »

Industriella processer

Skruvpressar används för avvattning vid industriell rening men också vid hantering av restprodukter. Skruvtransportörer används för att effektiviera materialhanteringen.

Läs mer »

Livsmedelsberedning

Livsmedelsindustrin använder skruvpressar såväl vid livsmedelsberedning som vid hantering av restprodukter. Kundanpassade skruvtransportörer effektiviserar hanteringen av insatsvaror och avfall.

Läs mer »

Nyfiken på att veta mer?

Vi står alltid till tjänst för att bolla idéer och tankar kring just din verksamhet och vilka problem och utmaningar du står inför. Och vart vi på Autofric kan komma in med en lösning. Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation!

Kontakta oss här

Våra produkter kan användas till transport av (nästan) allt!

Metallindustri

Metallspån, plast-och metall granulat, gjutjärn, flyg- och bottenaska

Bränsle

Pellets, träflis, sågspån, torv, bark, trämjöl, kol, kolpulver

Avfall

Slakteriavfall, sopor, aska, maskinspån, slam, sand 

Kemisk industri

Plastgranulater, kemikalier, pulver, gips (bäddsand), cement 

Livsmedel

Pulver, socker, spannmål, salt, mjöl, gryn, restprodukter 

Papper & massa

Kvist, massa, fiberslam, flis, bark, sand 

Jordbruk

Automatiserade utfodringsanläggningen, gödningsmedel, jordbrukskemikalier