Autofric ASP Skruvpress

Autofric ASP Skruvpress

Autofric ASP är en högpresterande skruvpress för avvattning av slam från t ex kommunala reningsverk. Ger en vibrationsfri och tyst miljö.
 

Läs mer

Montering

Spiraler

Axellösa och axlade spiraler i rostfritt stål eller kolstål i målat utförande. Spiralerna kan användas  för nya projekt eller som reservdelar till befintliga anläggningar. 

Läs mer

Legotillverkning

Legotillverkning i modern maskinpark med kompletta linjer för laserskärning, vattensskärning, svetsning, kantpressning, rullbockning och klippning.
 

Läs mer

Skruvtransportörer och spiraler sedan 1988

AUTOFRIC konstruerar och tillverkar spiraler och skruvtransportörer. Med flexibel produktion och hög leveransprecision utvecklas kundunika lösningar för kostnadseffektiv bulktransport inom t.ex bioenergi, stålindustri, sågverk, återvinning, pappersindustri, plastindustri, slakterier och livsmedelsindustri över hela världen.

 

Vi är också en erkänt stark legotillverkare med kompetens och modern maskinpark för de flesta typer av bearbetning. Vi är specialister på maskiner och utrustning för vatten- och avloppsrening men kan, med kompletta linjer för laserskärning, vattenskärning, svetsning, kantpressning, rullbockning och montage, serva de flesta industrisektorer.

Läs mer

Laserskärning

Läs mer 

Laserskärning Autofric, www.autofric.se

Vattenskärning

Läs mer 

Vattenskärning från Autofric